logo

Søk

Avg 20:00 med MS Vetlefjord

Rute 820: Grunnet værforholdene innstilles avg 20:00 til Froan med MS Vetlefjord.


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no