logo

Søk

MS Helgeland Express vil trafikkere rute 820 inntil videre.

Fartøyet har kran, men er ikke bilførende. Dette vil medføre at reisene med bil bes benytte avganger i rute 825.


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no