logo

Søk

Dyrøy - Øyrekken

Trafikkmeldinger

Se hele rutetabellen hos AtBSe takster hos AtBÅpne i Google Maps

Dyrøy - Mausundvær – Sula forbinder Frøya med øyene Mausundvær, Bogøyvær og Sula. MF Frøyaferja betjener ruten. Dyrøy - Øyrekken forbinder Frøya med Gjæsingen, Sørburøy og Halten. MS Vetlefjord betjener ruten.

For disse rutene er AtB oppdragsgiver.

I sommersesongen (juni-august) anløpes Gjæsingen, Sørburøy og Halten. Resten av året anløpes kun Gjæsingen og Sørburøy.

MF Frøyaferja er en 15 pbe standard fjordferje bygget i stål ved Statlandsverftet i 1976. Ferjen kan ta opp til 97 passasjerer.

MS Vetlefjord er en 8 pbe hurtiggående kombikatamaran bygd ved Oma Baatbyggeri, Stord i 2002. Båten er sertifisert for 70 passasjerer.


 

Akkurat nå


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no