Søk

logo

Halhjem - Våge

 • Takster Våge - Halhjem 2018

  2018
  Våge-Halhjem Enkeltbillett Verdikort Periodekort 
  Voksen 54 390 1 085  (voksen)
  Barn/Honnør 27     543  (barn)
          650  (student)
  El bil 80    
  B2 - 6 m 160 3 400  
  B3 - 6,01 - 7,0 387  
  B4 - 7,01 - 8,0 455  
  B5 - 8,01 - 10,0 571 13 500  
  B6 - 10,01 - 12,0 666  
  B7 - 12,01 - 14,0 761  
  B8 - 14,01 - 17,0 899  
  B9 - 17,01 - 19,0 1 005 25 600  
  B10 - 19,01 - 22,0 1 268  
  MC 90    


  Reglement for priser og rabattordningar gjeldende fra 01.03.2018 for våre ferjesamband i Hordaland finner du her 

   

  Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.
  Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

   

  Fakturagebyr.

  Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no