Søk

logo

Hatvik - Venjaneset

 • Takster Hatvik - Venjaneset 2019

  2019
  Hatvik-Venjaneset Enkeltbillett *) Forskuddsbeløp
  AutoPASS ferjekort
  Periodekort 
  Voksen 37   860 (voksen)
  Barn/Honnør 19   430  (barn)
        520  (student)
  El bil 47    
  B2 - 6 m 93 3 500  
  B3 - 6,01 - 7,0 228  
  B4 - 7,01 - 8,0 269  
  B5 - 8,01 - 10,0 358 13 900  
  B6 - 10,01 - 12,0 434  
  B7 - 12,01 - 14,0 510  
  B8 - 14,01 - 17,0 630  
  B9 - 17,01 - 19,0 717 26 300  
  B10 - 19,01 - 22,0 836  
  MC 64    

   

  Se riksegulativets pkt. 1.4 om takster for kjøretøy under 3501 kg med tilhenger.

   

  Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.
  Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

   

  *) AutoPASS-ferjekort Hordaland.

  Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

  Mer informasjon om AutoPASS-ferjekort finner du her.

   

  Avvikling av gammel ordning og refusjon av verdikort.

  Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort stanses imidlertid 31. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, kan sende kortet til:

                  FosenNamsos Sjø AS, "ferjekort", postboks 6225 Torgarden, 7486 Trondheim.

  Sammen med ferjekortet legger du ved et utfylt skjema. Skjemaet henter du her.

  Det må påregnes en karantenetid på  2 – 3 måneder før restverdien av kortet blir refundert. Karantenetiden skyldes at vi må  ha alle transaksjoner på kortet fra samarbeidende ferjeselskap før restbeløpet kan utbetales.

  Viser for øvrig til pkt. 12.6.1. i Riksregulativet for ferjetakster hvor behandlingstid for refusjon av gamle verdikort er regulert.
  Iflg riksregulativet skal refusjon av verdikort bli innløst i gyldighetstiden innen 6 måneder etter innlevering av kortet.

  Storbrukerkort forvaltes som i dag hos ferjeoperatør som utstedte kortet frem til 31.01.2019, og brukes frem til 31.03.2019.

   

  Fakturagebyr.

  Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.

 • Takster Hatvik - Venjaneset 2018

  2018
  Hatvik-Venjaneset Enkeltbillett Verdikort Periodekort 
  Voksen 36 390 835  (voksen)
  Barn/Honnør 18   418  (barn)
        500  (student)
  El bil 45    
  B2 - 6 m 90 3 400  
  B3 - 6,01 - 7,0 222  
  B4 - 7,01 - 8,0 262  
  B5 - 8,01 - 10,0 349 13 500  
  B6 - 10,01 - 12,0 423  
  B7 - 12,01 - 14,0 497  
  B8 - 14,01 - 17,0 613  
  B9 - 17,01 - 19,0 698 25 600  
  B10 - 19,01 - 22,0 814  
  MC 62    

   

  Reglement for priser og rabattordningar gjeldende fra 01.03.2018 for våre ferjesamband i Hordaland finner du her 

  Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.
  Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

   

  AutoPASS-ferjekort i Hordaland.

  Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

  Mer informasjon om AutoPASS-ferjekort finner du her.

   

  Fakturagebyr.

  Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no