Søk

logo

Hordaland

  • MF Fosen

    M/F "Fosen" er en pendelferje. Skroget er bygget ved Fosen Mek. Verksted og overlevert til daværende Fosen Trafikklag ASA den 12.mai 1989. Siden 01.01.2011 har ferjen trafikkert sambandet Hatvik-Venjaneset i Hordaland.

     

  • MF Selbjørnsfjord

    M/F ”Selbjørnsfjord” er en pendelferje. Skroget er bygget ved Western Shipyard Klapeida, Litauen og utrustet ved Fiskerstrand Verft, Ålesund. Ferjen er utstyrt med 2 separate maskinrom; et gassmaskinrom og et dieselmaskinrom. "Selbjørnsfjord" trafikkerer sambandet Halhjem-Våge i Hordaland.


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no