Søk

logo

Levanger - Hokstad

 • Takster Levanger - Hokstad 2018 (enkel tur)

    Enkeltbillett Klippekort
  Takst Takst Takst Takst
  med moms ekskl. moms med moms ekskl. moms
  Voksen 48 42,86 480 428,57
  Barn 24 21,43 240 214,29
  Honnør 24 21,43 288 257,14
  B2 - 6 m 136 121,43 2 720 2 428,57
  B3 - 6,01 - 7,0 332 296,43 6 640 5 928,57
  B4 - 7,01 - 8,0 389 347,32 7 780 6 946,43
  B5 - 8,01 - 10,0 497 443,75 9 940 8 875,00
  B6 - 10,01 - 12,0 582 519,64 11 640 10 392,86
  B7 - 12,01 - 14,0 677 604,46 13 540 12 089,29
  B8 - 14,01 - 17,0 804 717,86 16 080 14 357,14
  B9 - 17,01 - 19,0 899 802,68 17 980 16 053,57
  B10 - 19,01 - 22,0 1 026 916,07 20 520 18 321,43
  MC 82 73,21 1 640 1 464,29

  Det blir utført billettering kun på Levanger siden.
  Kunden betaler da tur/retur billett fra Levanger.

  Storbrukerkort

  Storbrukerkortet er et firmakort.

  Storbrukerkortet er et produkt uten forhåndsdefinert strekning eller billengde.

  Strekning og lengde legges inn av billettør om bord i ferge ved hver tur. Turen blir da belastet reisekonto.

  Dette betyr at man kan bruke ett og samme t:kort på flere forskjellige fergestrekninger og billengder.

  Storbrukerkortet gir 40% rabatt på enkeltbillett.

   

  Kontakt AtB på tlfnr telefon 02820 dersom du skal bestille eller har spørsmål om Storbrukerkortet

  Trykk her for bestilling på nett

   

  Fakturagebyr.

  Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no