logo

Søk

Levanger - Hokstad

Neste avgang (ved ordinær drift)

Onsdag, 11. desember 2019

Levanger
  • 12:00
  • 14:00
  • 15:35
  • 16:45
  • 18:00
Levanger
Hokstad
  • 11:20
  • 12:35
  • 14:35
  • 16:10
  • 17:20
Hokstad

Trafikkmeldinger

Alle fartøyer i rute

Se hele rutetabellenTaksterÅpne i Google Maps

Kun billettering fra Levanger siden fra 01.01.2016

Levanger - Hokstad er et ferjesamband mellom Levanger og Ytterøy. Ferjeforbindelsen er en del av fylkesvei 774 og forbinder Hokstad ferjekai på Ytterøy med fastlandet.

Strekningen er på 9,1 km og overfartstiden er på ca 35 minutter. For dette ferjesambandet er MF Ytterøy hovedferje, mens MF Levanger er supplerings- og reserveferje.

 

Oversikt over natt turer for 2019: 

Bestilling må skje senest kl. 21:00 dagen før.

13.jan,

10.febr.,

2.mars (marsimartna),

30. mars,

14.april, 

26. mai (evt. oktetten)

9.juni,

30. juni,  (Opera) Forskyves, avgang ca ½ time tidligere.

4. aug.( martna),

11.aug.

8.sept.,

13. okt., 

10. nov. 

8.des. 

 

 OBS avgang på 30. juni flyttes en halvtime frem

Akkurat nå


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no