Søk

logo

Om oss

Ny hurtigbåt

FosenNamsos Sjø AS er et selskap i Torghatten-konsernet med en omsetning på
ca NOK 340 mill og 222 ansatte.

FosenNamsos Sjø AS er et norsk transportselskap som ble etablert i 2008 etter en sammenslåing av den sjøverts virksomheten i daværende Fosen Trafikklag og Namsos Trafikkselskap.

Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontor i Bergen. Selskapet inngår i konsernet Torghatten ASA. Selskapet driver ferje- og hurtigbåtsamband i Midt-Norge, herunder Kystekspressens rute Trondheim-Kristiansund.

FosenNamsos Sjø opererer også 2 ferjesamband i Hordaland.  


FosenNamsos Sjø AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@fosennamsos.no